Malmös arkitektur

Malmö har en spännande arkitektur som består av olika arkitekturstilar som spänner från medeltiden och ända fram till dagens postmodernism i Skåne. Man kan också se influenser från såväl Tyskland som Danmark i Malmös arkitektur och därigenom utgör Malmö en särprägel ur ett svenskt perspektiv. Malmö är känt för sina många tegelhus. I staden finns också många funktionalistiska hus från Malmös expansion mellan första och andra världskriget. Men staden har också på senare år uppmärksammats kraftigt för sin omdaning genom nya spännande byggnader, som exempelvis Turning Torso.

Om man är intresserad av gamla byggnader, arkitektur och olika arkitekturstilar har man alltså mycket intressant att titta på i Malmö. Här tipsar vi om några byggnader som du inte bör missa under ett besök i Malmö.

Malmöhus slott

Malmöhus slott har medeltida anor eftersom det uppfördes mellan 1526 och 1539. Faktum är att det är Nordens äldsta bevarade renässansslott. Intill slottet finns flera andra sevärda byggnader och det är också flera museer som ligger på slottsholmen, exempelvis Malmö konstmuseum och Malmö museum.arkitektur i Malmö I närheten av slottet återfinns Kommendanthuset från 1786, Slottsmöllan och Flensburgska huset som byggdes 1595 och som har en för tiden mycket karaktäristisk byggnadsstil med omväxlande röda tegelytor och omväxlande vita kritstensband. Intill slottet hittar man också en av Malmös äldsta gårdar, Dringenbergska gården, som omtalas första gången redan på 1430-talet. Gården fick sitt namn efter Henrik Dringenberg som var myntmästare och bodde i huset på den tiden. Under huset finns en källare med kryssvalv som härstammar från slutet av 1200-talet eller början av 1300-talet. Huset har använts som spinnhus, kvinnofängelse och som lokaler för Malmö Latinskola.

Thottska huset

Thottska huset är Malmös äldsta bevarade korsvirkeshus. Tyvärr genomgick huset en våldsam restaurering under 1970-talet då merparten av husets stomme byttes ut mot modernt byggnadsmaterial. Intill Thottska huset hittar man Diedenska huset från 1620-talet.

Djäknegatshusen

På Djäknegatan hittar man sju byggnader med mycket smala tomter vars indelning härstammar från 1400-talet eller möjligen ännu tidigare. Husen byggnadsminnesförklarades 1997.

Moriska Paviljongen

Moriska Paviljongen uppfördes mellan 1901 och 1902 på uppdrag av arbetarrörelsen. Det är en byggnad som är helt unik i sitt slag. Den har sju torn och en tivoliarkitektur som är influerad av sekelskiftets orientalism och den är definitivt ett måste att se.

Från Kronprinsen till Turning Torso

Under 1960-talet byggdes Kronprisen som med sina 75 meter var den högsta byggnaden i Malmö under en period. Husets fasad är klädd i blå mosaikbitar så Kronprinsen är ett uppmärksammat landmärke i Malmö fastän den idag inte längre tillhör stadens högsta byggnader. Idag är det Turning Torso i Västra hamnen som är stadens största landmärke. Det är Sveriges och Nordens högsta skyskrapa med sina 190,4 meter i höjd. Turning Torso är i första hand ett bostadshus och dess skruvade form är unik.

S:t Petri Kyrka

Det finns källarvalv i Malmö redan från 1200-talet. Men den äldsta byggnaden i Malmö ovan jord är S:t Petri Kyrka. Den är från början av 1300-talet. Högaltaret invigdes på apostladagen i juni 1319. Kyrkans byggnadsstil kallas för baltisk tegelgotik och det finns många sevärda saker inne i kyrkan, exempelvis Krämarkapellet med sina fantastiska väggmålningar. Altaruppsatsen som finns i S:t Petri kyrka är norra Europas största altaruppsats i trä. Det finns också många intressanta gravstenar inne i kyrkan och fina välbevarade textilier inne i kyrkans sakristia.