Kristianstad

Kristianstad är också väl värt ett besök om du ändå befinner dig i denna del av landet. Staden grundades 1614 av kung Christian IV av Danmark och stadens namn betyder bokstavligen ”staden kristna”, som var en planerad stad efter förbränningen av staden Vä och då flyttade staden rättigheter från grannstaden Sölvesborg till denna nya stad. Syftet med staden var att vakta den östra halvan av den danska provinsen Scania mot eventuella framtida räder från Sverige. En av dessa razzior hade plundrat den närbelägna staden Vä 1612. Vä förlorade då sin stadga och folket rörde sig till den nya, bättre befästa staden. Kungen grundade även staden Christianopel i östra Blekinge för att tjäna ett liknande syfte.Kristianstad

Konstruktionen av städerna var ett stor prestigeprojekt för kungen, och Kristianstad kyrka anses av många vara en av de vackraste byggnaderna byggda av kung Christian IV, eller till och med norra Europas vackraste renässansekyrka. Detta gör att Kristianstads stadskärna idag är exceptionellt välskött och lätt att ta sig runt i.

Sveriges lägsta punkt, vid 2,41 meter under havsytan, ligger i Kristianstad. På grund av detta måste delar av staden skyddas från översvämningar genom ett system av vallar och vattenpumpar. För att förhindra framtida översvämningar av stadskärnan håller de befintliga vallarna på att bli förstärkta och nya vallar mot både Helge å och Hammarsjön är under uppbyggnad. Ett omfattande system av dammar är också under uppbyggnad. Hotet om översvämningar blev betydande under vårvintern 2002, då större delen av Tivoliparken var under vatten och då var det inte många som ville boka hotell i Kristianstad. Men våtmarkerna runt staden börjar betraktas mer som en tillgång, inte minst tack vare skapandet av det så kallade Vattenriket.